Exploring Vietnamese 6

Register now

0 reviews

Teacher

Lê Thị Lan Anh

Lê Thị Lan Anh

Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ

 • Amet, cursus accumsan pulvinar a, a, neque, rhoncus gravida lectus. Id lobortis sit id consequat, ultrices tellus vestibulum non. Laoreet cras gravida ultricies nulla arcu sapien.
 • Habitant eget sit urna, arcu congue velgravida ultricies nulla arcu sapien.

Nội dung khóa học

icon25 Bài học

icon5555 Học sinh

icon99% Đánh giá năng lực

icon0 Exercise

icon3 Tháng

iconHọc mọi lúc mọi nơi

Bài 1: Sau khi cất nóc, phải đến 60 triệu 1m2 đấy nhỉ?

Learn: 0%

 • Tính từ hạm lượng: cao- thấp- ngắn- dài- sâu- rộng….. (Quantitative adjectives: high- low- short- long- deep- wide…)
 • "đến"
 • "phải"
 • "tận"
Bài 2: Hy vọng sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau trong thời gian tới.

Learn: 0%

Bài 3: Sở dĩ họ dùng nhiều túi nilon vì hiện tại vẫn chưa có túi đựng nào tiện lợi như túi nilon.

Learn: 0%

 • Chủ ngữ (subject) + lấy làm+ tính từ (adj).......
 • Chính
 • Sở dĩ A là vì B. 
Bài 4: Cứ nói chuyện lập gia đình là chị ấy nói sang chuyện khác.

Learn: 0%

Bài 5: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 6: Biết đâu một ngày nào đó cậu sẽ trở thành chuyên gia chăm sóc da cho phái đẹp.

Learn: 0%

 • danh từ (noun) +nào đó (someday/ someone...)
 • "về" (about/ on)
Bài 7: Tôi cũng nghĩ mình đã mang thai nhưng không dám tin.

Learn: 0%

 • "dám" (dare)
 • chẳng/chả + Động từ/ Tính từ (verb/ adj) + là gì
Bài 8: Hễ vận động mạnh là vết thương càng lâu khỏi.

Learn: 0%

 • Hễ.........là......(Whenever/ as long as)
 • Đối với/ với (preposition)
Bài 9: Anh không nhớ nổi đã bao lần bị bố mẹ mắng vì trốn học.

Learn: 0%

 •  Phó từ "nổi/ xuể" (Adverb)
 • động từ (verb) + đại từ  (pronoun)+ với
Bài 10: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 11: Sau khi họp xong, tôi cùng xem với đối tác luôn.

Learn: 0%

 • Chủ ngữ (Subject) + cùng + động từ (verb)
 • Chủ ngữ (subject) + cùng + Danh từ/ Đại từ (noun/ pronoun)
Bài 12: Tuần này đã phải làm báo cáo quý lại còn phải chuẩn bị 3 bộ hợp đồng mua bán nhà.

Learn: 0%

 • đã.....lại (còn).........(morover/ not only...)
Bài 13: Cái lò nướng mà chị đặt không thấy đâu.

Learn: 0%

Bài 14: Thôi, cho anh trà cũng được.

Learn: 0%

Bài 15: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 16: Xe hoa hôm nay không phải là để đón cô dâu đơn thuần mà là để đón công chúa về dinh vậy.

Learn: 0%

 • ......không nhằm/ không phải để .......mà là để........
Bài 17: Bố mẹ đi đâu mình đi theo đấy.

Learn: 0%

 • đâu… đấy/ đâu…đó
 • chừng nào……chừng ấy
 • bao nhiêu…... bấy nhiêu
Bài 18: Phải chi ngày xưa mình học thêm công nghệ thông tin.

Learn: 0%

 • Cả, tất cả, toàn bộ, toàn thể (whole/all/every)
 • Phải chi, ước gì (If only/ wish)
Bài 19: Nhờ công nghệ thông tin phát triển mà bây giờ con người mình cũng đỡ vất vả đi nhiều nhỉ?

Learn: 0%

 • Nhờ......mà (nên) ......(Thanks to...)
 • Thế ạ, thế à, (thì) ra thế, (thì) ra vậy. (is that so/ oh, i see)
Bài 20: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

Bài 21: Lẽ ra hôm nay con đi cắm trại hai ngày một đêm với lớp nhưng nhiều bạn bận việc riêng nên hoãn sang tuần.

Learn: 0%

Bài 22: Chỉ có sự đam mê mới học tốt được.

Learn: 0%

 • chỉ............mới/ chỉ có...........mới
 • "mà"
Bài 23: Nếu là phim đó thì không thể không đi xem được.

Learn: 0%

 • không thể không + động từ (verb).......
Bài 24: Khối lượng kiến thức cũng nhiều và ngày càng khó nên không tránh khỏi học nặng.

Learn: 0%

 • cần + động từ (verb) + chứ + không cần + động từ (verb)
 • nên + động từ (verb) + chứ + không nên + động từ (Verb)
 • không tránh khỏi + Động từ (verb)/ mệnh đề (clause)
 • không thể + Động từ (verb) + mà (nếu)+ không + Động từ (verb)
 • không thể + Động từ (verb)+ mà (nếu) + thiếu + Danh từ (noun)
Bài 25: Ôn tập (Review)

Learn: 0%

evaluation

0

0 evaluation

 • 100%

 • 80%

 • 60%

 • 40%

 • 20%

Post a comment

There are currently no comments for this course!