Andy Võ

Giảng viên trường đại học.

Lê Thị Lan Anh

Giảng viên trường Đại học Ngoại ngữ

An Văn Nguyễn

Giáo sư chuyên ngành Việt Nam học

Nguyễn Văn An

Professor specializing in Vietnamese studies