Vietnamese idioms in use

Register now

0 reviews

Teacher

Nguyễn Văn An

Nguyễn Văn An

Professor specializing in Vietnamese studies

Amet, cursus accumsan pulvinar a, a, neque, rhoncus gravida lectus. Id lobortis sit id consequat, ultrices tellus vestibulum non. Laoreet cras gravida ultricies nulla arcu sapien.

  • Trên 100 năm kinh nghiệm về nghiên cứu văn hóa Việt Nam
  • Đã đạt giải thưởng Nobel hòa bình

Nội dung khóa học

icon10 Bài học

icon5555 Học sinh

icon99% Đánh giá năng lực

icon0 Exercise

icon3 Tháng

iconHọc mọi lúc mọi nơi

Bài 1: Vietnamese idioms in use 1

Learn: 0%

Bài 2: Vietnamese idioms in use 2

Learn: 0%

Bài 3: Vietnamese idioms in use 3

Learn: 0%

Bài 4: Vietnamese idioms in use 4

Learn: 0%

Bài 5: Vietnamese idioms in use 5

Learn: 0%

Bài 6: Vietnamese idioms in use 6

Learn: 0%

Bài 7: Vietnamese idioms in use 7

Learn: 0%

Bài 8: Vietnamese idioms in use 8

Learn: 0%

Bài 9: Vietnamese idioms in use 9

Learn: 0%

Bài 10: Vietnamese idioms in use 10

Learn: 0%

evaluation

0

0 evaluation

  • 100%

  • 80%

  • 60%

  • 40%

  • 20%

Post a comment

There are currently no comments for this course!